1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Възраст

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Каква е общата стойност на Вашите спестявания (депозити, инвестиционни сметки, кеш)?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Каква е пазарната стойност на притежаваното от Вас недвижимо имущество?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Какъв е нетният Ви месечен доход?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Какъв процент заемат месечните Ви разходи спрямо месечните Ви приходи?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Какъв е периодът, за който смятате да инвестирате средства чрез сметка при Експат Асет Мениджмънт?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Какъв е максималният спад в стойността на Вашите инвестиции, който бихте могли да понесете в рамките на едногодишен период?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Кое от следните твърдения се отнася най-точно за Вашите предпочитания към поемания риск?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Каква средна годишна доходност очаквате от Вашата инвестиция?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Кое от следните твърдения се отнася най-точно за целите на Вашата инвестиция?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Кое от описаните твърдения най-добре описва текущото Ви финансово състояние?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Възнамерявате ли да теглите постигнатия положителен резултат от инвестицията си на годишна база, в случай че има такъв?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Пазарите са силно волатилни. Какво бихте предприели при спад на стойността на целия Ви портфейл от над 5% за един месец?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Коя от изброените финансови услуги сте използвали преди?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.

Как бихте определили досегашния си инвестиционен опит?

Моля, отговорете на въпроса, за да продължите напред.