Какъв тип инвеститор сте?

Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти от цял свят (акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути). Инвестиционната сметка дава възможност за персонализирана стратегия и структура, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на инвеститора. С попълването на нашия въпросник ще получите информация за Вашия рисков профил, ще научите какъв тип инвеститор сте и кое е подходящото за Вас разпределение на инвестициите.

Ако услугите по професионално управление на лични спестявания представляват интерес за Вас, след преминаване през анкетата имате възможност да заявите среща с екипа или да продължите с откриване на инвестиционна сметка лесно и сигурно онлайн.

започни анкетата
обратно към "инвестиционни сметки"